Translab laboratorium voor asbest- en geotechnische analyses.

Translab is een Federaal erkend laboratorium voor diverse asbestanalyses.

ruit-asbest

ASBESTMETING IN LUCHT

ruit-asbest

ASBESTANALYSES IN MATERIALEN

ruit-asbest

ASBEST- EN SLOOPINVENTARISATIE

ruit-breeam

GEOTECHNISCHE PROEVEN

ruit-archeologie

ASBESTATTEST BIJ TRANSLAB

Het laboratorium Translab is opgericht in 1995 en is een milieutechnisch laboratorium welke enerzijds gespecialiseerd is in asbest gerelateerde onderzoeken in lucht, water, bodem en materialen, daarnaast heeft Translab ook een geotechnische afdeling gespecialiseerd in geotechnische en grond mechanische analyses.

Translab laboratorium werkend volgens de Kwaliteitsnormen ISO 17025
Translab laboratorium heeft Tracimat deskundigen in dienst
Translab laboratorium heeft gecertificeerde asbestdeskundigen in dienst (asbestattest)
Translab laboratorium medewerkers beschikken over een VCA opleiding

Translab laboratorium is beschikbaar ingeval van DRINGENDE INTERVENTIE
24/24 – 7/7 – 365/365 via GSM +32(0)475 914 249

 

Translab laboratorium is stichtend lid van Fedasbest.

Onze diensten

ASBESTMETING IN LUCHT

Men kan lucht onderzoeken op aanwezigheid van asbestvezels door middel van de officiële methodiek NBN T96-102 (door het FOD WASO – Federaal Ministerie FMTA).

ASBESTANALYSES IN MATERIALEN

Onderzoek ter bepaling van asbest in materialen.

ASBEST- EN SLOOPINVENTARISATIE

Ook dient deze asbestinventaris jaarlijks bijgewerkt te worden door een deskundige inzake. Dezelfde wetgeving van 16/03/2006 verplicht ook tot een beheersprogramma ingeval van risico op asbestvezelverspreiding.

GEOTECHNISCHE PROEVEN

Translab is uw partner voor het uitvoeren van geotechnische proeven allerhande.

OPLEIDINGEN BIJ TRANSLAB

Opleidingen bij Translab.

Meer info over het Asbestattest vind je hier.

Translab werkt volgens de ISO kwaliteitsnormering 17025 en heeft een Belgische Federale erkenning voor asbestanalyses in materiaal en lucht.