About

Onze activiteiten

Asbestlaboratorium Translab is gespecialiseerd in onderzoek van asbest en asbesttoepassingen, het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in materialen en in gebouwen, luchtmetingen ter bepaling van de concentratie aan asbestvezels in de lucht conform de wettelijke norm NBN T96-102. Ook zijn we actief bij het uitvoeren van controles bij asbestverwijderingen, saneringen en sloopwerken waarbij asbestmaterialen worden verwijderd of beroerd. Daarnaast voeren we luchtmetingen uit zoals voorgeschreven in K.B. 16.3.2006 en ARAB 148 decies e.a., betreffende de wettelijke bescherming van de werknemers tegen asbest in werkplaatsen in het algemeen, en controlemetingen tijdens verwijdering van asbest of verwijdering van asbesthoudend materiaal in het bijzonder.

 

Button borchure

Wat is asbest?

Asbest is één van de meest verspreide en gevaarlijke vezelachtige mineralen op mondiaal vlak, en in het bijzonder in sterk geïndustrialiseerde gebieden zoals België.
De koper van asbesthoudend materiaal werd vrijwel nooit op de hoogte gebracht van het feit dat er gevaarlijk asbest in verwerkt zat. Asbest is gedurende vrijwel heel de vorige eeuw gebruikt, werd massaal verwerkt in talloze bouwmaterialen en ook in duizenden andere materialen.
Ondanks het verbod op productie en verkoop van asbest en asbesthoudende producten sinds 1998 zullen al deze asbesthoudende producten nog een risico blijven vormen tot al deze asbesthoudende producten volledig zijn verwijderd en onschadelijk gemaakt.

 

Foto Visuele Analyse banner smal