Asbestanalyses in materialen

Contacteer ons

Translab laboratorium

T.e.c. nv.
Oeverstraat 21
9160 Lokeren

info@translab.be
09 369 38 37

Btw: BE 0465 337 209

Asbestanalyses in materialen

Onderzoek ter bepaling van asbest in materialen

Het onderzoek naar asbest in materiaal gebeurt door middel van de polarisatie en dispersie-kleuring conform MDHS77. Het betreft hier de analyse van een materiaal in vaste vorm. Meestal zijn dit representatieve deeltjes van asbestverdachte materialen die in een gebouw, op een locatie of op sloop – of saneringswerven worden aangetroffen, en waarvan de eigenaar, sloper, saneerder, veiligheidscoördinator of andere verantwoordelijke voor de betrokken werf wil weten of dit materiaal asbesthoudend is.

Werkwijze

Tijdens een onderzoek naar asbestvezels in materiaal wordt er met geavanceerde en gespecialiseerde apparatuur onderzoek gedaan om asbestvezels op te sporen in het asbestverdachte materiaal.

Eens de asbestvezels zijn gescheiden van de matrix waarin ze zich bevinden, worden deze chemisch behandeld om ze te wassen van onreinheden.
Daarna worden deze vezels ingebed als microscooppreparaat in een vloeistof met de passende refractie-index. Door observatie kan een gespecialiseerde en ervaren analist door middel van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring de optische eigenschappen waarnemen van deze asbestvezels en de asbestsoort bepalen.

Het vergt jarenlange ervaring om door middel van deze technieken betrouwbare resultaten te kunnen bekomen, Translab laboratorium heeft in deze technieken reeds meer dan 15 jaar ervaring.

Na analyse wordt er een officieel verslag opgesteld en doorgegeven aan de opdrachtgever zodat de eventuele noodzakelijke maatregelen ten overstaan van de onderzochte asbestverdachte materialen kunnen genomen worden. De bekomen resultaten zijn geldig in het kader van de wettelijke en voorgeschreven bepalingen conform de ARAB 148 decies en de medische inspecties inzake bepaling blootstelling aan asbestvezels. U kan materiaalmonsters nemen en verpakken op volgende wijze, klik de link aan die voor u van toepassing is.

Een materiaalmonster verpakken
Een veegmonster nemen

Daarna kan u de correct verpakte materiaalmonsters aan ons bezorgen. Hier klikt u op de link Inlichtingsblad analyse aanvraag, dit dient u toe te voegen bij elk staal dat u ons bezorgt.

Het is mogelijk dat een onderzoek met polarisatiemicroscopie geen resultaat als uitkomst geeft. Dit wil zeggen dat op het onderzochte monster geen sluitende analyse kon worden toegepast door de beperking van de polarisatiemethodiek. Indien een meer doorgedreven onderzoek dan polarisatie vereist is, is dit mogelijk door middel van elektronenmicroscopen en EDX röntgen-analyse.
Dit is vaak noodzakelijk bij microscopische vezels die meestal aangetroffen worden in veeg- of stofmonsters. In dit geval schakelen we over naar elektronenmicroscopie.