Asbestziekten

Asbestziekten

Ziekten ten gevolge blootstelling aan asbest door opname van asbestvezels in het lichaam

Algemeen
Asbest is een zeer giftige stof. Alle asbestvezels die opgenomen worden in het lichaam, en er door het lichaam niet terug uit kunnen worden uitgedreven, blijven in het lichaam aanwezig. Deze vezels betekenen een levenslange acute levensbedreiging.

Hieronder vindt u enkele (gekende) ziekten waarvan wetenschappelijk het verband met besmetting door asbestvezels is vastgesteld, en bewezen.

  • Longfibrose
  • Longkanker
  • Pleuritis
  • Mesothelioom

Nota aan de beleidsverantwoordelijken
U kan zichzelf, diegenen die u dierbaar zijn, hetzij een onbekend individu, en tevens de totale bevolking slechts op één enkele manier beschermen tegen de gevolgen van een besmetting met asbestvezels, dit is door ze niet in te ademen.

Besluit
Alle bronnen van asbestvezels dienen dringend uitgeschakeld worden.

Er dient dringend een strikte regelgeving te worden opgelegd ten aanzien van de talloze asbestproducten die aanvankelijk in een cementmatrix zaten. Deze matrix is echter doorheen de jaren van blootstelling aan de natuurlijke invloeden enorm verweerd en geërodeerd, met een enorme asbestvezelspreiding tot gevolg.

Deze kunnen door de verwering en erosie doorheen de tijd, door weersomstandigheden, chemische vervuiling,… niet meer aanzien worden als degelijk gebonden in een cementmatrix. Deze matrix voldoet niet meer aan de aanvankelijke bedoelingen van de regelgeving (1988) inzake asbestcement.

Dagelijks kunnen wij on-site en in het labo vaststellen dat de aanvankelijke matrix (cement) in de meeste gevallen minstens voor 1/4e is verdwenen, waardoor een enorme hoeveelheid asbestvezels zich reeds heeft kunnen ontbinden van de structuur.

Een ziekte die zich huidig manifesteert kan het gevolg zijn van een besmetting van jaren tot tientallen jaren geleden.
De latentietijd (tijd tussen besmetting en het uitbreken van de ziekte) is immers zeer lang.

Het is onaanvaardbaar dat de verwijdering van dit zeer contaminerend verweerde asbestcement op heden (nog) mag uitgevoerd worden door niet erkende asbestverwijderaars en meestal in niet gecontroleerde omstandigheden gesloopt mag worden. Volgens de letter van de wet mag dat uiterst gevaarlijk materiaal zelfs nog afgevoerd worden naar een klasse 3 stort.

Misbruiken en inbreuken tegen ARAB148 zijn regel, geen uitzondering. De lucht die we inademen is vervuild en gecontamineerd met een abnormaal hoge asbestvezelconcentratie die men achtergrondconcentratie noemt, en die voortdurend aanwezig is in ons dichtbebouwde land, ten gevolgen van tal van asbestvezelbronnen.

Zoals eerder gesteld is asbest een mineraal dat in de bodem voorkomt. Dit mineraal is opgebouwd uit massale bundels fibrillen. Eens deze asbestvezels van het asbestmineraal loskomen, kunnen deze dan in de omgevingslucht worden opgenomen. Vanaf dit moment betekenen ze een acuut gevaar.

Airborn Asbestos Fibres kunnen zich zéér gemakkelijk doorheen de lucht verspreiden en aldus op korte tijd een zeer grote oppervlakte contamineren met asbestvezels.

Deze asbestvezels zijn een continue vorm en bron van contaminatie, aangezien deze door geen enkel proces in de natuur onschadelijk kan gemaakt of geëlimineerd. Dit komt doordat ze chemisch inert zijn, m.a.w. ze gaan geen binding aan met andere stoffen om zo een andere stof te vormen.

Deze asbestvezels zijn tegen elke natuurlijke invloed bestand, en kunnen niet worden vernietigd. Ze zijn bovendien:

  • Onbrandbaar (smelt temperatuur = 1.800 °C)
  • Ongevoelig voor micro organismen (ze rotten of ontbinden niet)
  • Ongevoelig voor de meeste agressieve zuren en bijtende stoffen
  • Zeer sterk (treksterkte asbestvezels is 3 maal hoger dan van staal)
  • Ze zijn flexibel, onbreekbaar.
  • Ze hebben goede aërodynamische eigenschappen, en kunnen zich 3 maal “gemakkelijker” door lucht verplaatsen dan de meeste andere stoffen met gelijk gewicht en afmeting