Microscopie

Microscopie

Optische microscopie
Een optische microscoop is een handig middel om de afbeelding van kleine voorwerpen te vergroten, zodat deze beter kunnen bekeken worden, maar deze optische methode heeft zijn grens. De vergroting ligt naargelang de toepassing tussen 400 à 1.000x, in praktijk ligt de vergroting bij polarisatie microscopie 100x, en bij phasecontrastmicroscopie 500 x vergroting.
Het is dus erg begrijpelijk dat uiterst kleine voorwerpen of details ervan onvoldoende vergroot kunnen weergegeven worden om de gewenste informatie te bekomen, maar er is ook een andere, meer krachtige methode.

Elektronenmicroscopie
Met behulp van elektronenmicroscopen kunnen objecten vele duizenden tot (gangbaar) 300.000 malen vergroot (SEM) of tot 1.000.000 maal (TEM) vergroot worden, daarna bestudeerd, en zelfs gefotografeerd worden.

Bepaling chemische samenstelling van vezels in een materiaal door middel van EDX Röntgen analyse.
Men kan met de combinatie van een elektronenmicroscoop en een apparaat dat toelaat de chemische samenstelling van een materiaal te bepalen veel bijkomende informatie bekomen, en dit door de elektronenbundels te richten op een bepaald punt van het te onderzoeken materiaal.
Wanner materiaal geraakt wordt door de elektronenstraal van hoge intensiteit, zal op atomair niveau materiaal worden losgeslagen. Deze losgeslagen deeltjes worden opgevangen door een detector die de informatie verkregen uit de aard van deze losgeslagen deeltjes gaat omzetten in bruikbare informatie, en deze informatie kan ons de gewenste informatie verschaffen om de chemische samenstelling te kennen van het onderzochte materiaal.

Beeld gemaakt m.b.v. electronenmicroscopie SEM (scanning electron microscopy). Chrysotiel (Canada ) vergroting 1.500 x
Chrysotiel variante afkomst “Zuid-Afrika” (Rhodesia) magnification 1500 x