Oorsprong asbest

Oorsprong asbest

Asbest is een minerale stof die zich in lagen in het rotsachtige deel van de aardkorst bevindt. Over alle continenten verspreid zijn er op tal van plaatsen vindplaatsen van asbest. De wijze van ontginning varieert naargelang de diepte waarop het asbest zit, indien deze dichtbij de oppervlakte zitten gebeurt de ontginning in de vorm van open ontginning (aan de oppervlakte).

Indien deze lagen zich dieper bevinden gebeurt de ontginning op de betreffende diepte (ontginning door middel van mijnbouw) in ondergrondse mijnen (te vergelijken met ontginning van steenkool en andere delfstoffen). Asbestmineraal wordt onderscheiden in twee hoofdgroepen dit naargelang de fysische vorm waarin de asbestvezels zijn te onderscheiden, nl; serpentijnachtige asbest en amfibole asbest.

Serpentijn = ongeregelde draderige vorm
Amfibole = rechte vorm (naaldvormig)

Land van oorsprongOntgonnen hoeveelheid per jaarPercentage
Rusland2.500.000.000 Kg59.66 %
Canada700.000.000 Kg16.18 %
Brazilië250.000.000 Kg5.25 %
Zimbabwe200.000.000 Kg4.36 %
China150.000.000 Kg3.44 %
Zuid Afrika150.000.000 Kg3.34 %
Italië125.000.000 Kg2.75 %
Griekenland 80.000.000 Kg1.84 %
Indonesië25.000.000 Kg0.57 %
USA/Cyprus e.a.90.000.000 Kg2.00 %
India25.000.000 Kg0.57 %
Mondiaal per jaar4.500.000.000 Kg100 %

Asbest werd in België ingevoerd à rato 100.000 ton/jaar (data 1990). Ervan uitgaande dat de productie ongeveer een eeuw duurde, de toepassing ervan lineair groeide tot bovenstaand cijfer met een piek van 1955 tot 1995, krijg je een ruw beeld over de ingevoerde hoeveelheid aan zuivere asbestvezels in de vorige eeuw, en dan mag men terecht spreken van een bijzonder angstwekkende hoeveelheid.

Om een idee te krijgen van deze ontstellende hoeveelheden en de astronomische aantallen aan vezels, het volgende voorbeeld;

1 gram asbest = miljarden asbestvezels
1 cm³= (dobbelsteen) = ong. 3 gram asbest =ong. 5 à 10 miljard vezels

Asbestgebruik in producten (België) Percentage
Mengsels Asbestvezels/cement (Bouwmaterialen)53 %
Mengsels Asbestvezels/cement (riool- en afvoerbuis)17 %
Asbestvezels in plaatvormige vorm (vuurvaste plaat)6 %
Asbestvezels als voorgevormde producten (dichtingen)1 %
Asbestvezels als frictiemateriaal (remmen/koppelingen)1 %
Asbestvezels als basisgrondstof voor textielweefsels1 %
Asbestvezels in kunststof (elektriciteit) en accubakken2 %
Asbestvezels als vulstoffen in spuit – plastics1 %
Asbestvezels in vinyl, linoleum en andere vloerbekleding1 %
Diverse (in stopverf, verven, primers,schoolborden…)1 %
Totaal100 %