Asbestmeting in lucht

Contacteer ons

Translab laboratorium

T.e.c. nv.
Oeverstraat 21
9160 Lokeren

info@translab.be
09 369 38 37

Btw: BE 0465 337 209

Asbestmeting in lucht

Men kan lucht onderzoeken op aanwezigheid van asbestvezels door middel van de officiële methodiek NBN T96-102 (door het FOD WASO – Federaal Ministerie FMTA).

Belangrijk!
De wettelijk verplichting bestaat om voorgaand aan de sloop van asbesthoudend materiaal een risico-evaluatie uit te voeren, dit kan gebeuren door middel van een luchtmeting NBN T96-102.

Deze luchtmetingen dienen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium, zoals Translab.

Het is ook verplicht om elke dag bij saneringen van asbesthoudend materiaal, werken aan asbesthoudend materiaal of sloop van asbesthoudend materiaal, metingen uit te voeren om de concentratie aan asbestvezels in de lucht te bepalen. Dit zal de werkgever toelaten naargelang de bekomen resultaten, de nodige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te nemen voor zijn werknemers.

Werkwijze
Tijdens een onderzoek naar asbestvezels in lucht wordt er met gespecialiseerde, genormeerde, en gekalibreerde apparatuur omgevingslucht aangezogen over celluloseacetaat esters-filters en dit gedurende 4 uur.
Na de bemonstering ter plaatse worden de bekomen media in het laboratorium te Lokeren in constante en optimale labomstandigheden geanalyseerd volgens de methode van optische fasemicroscopie en conform de wettelijke bepalingen en normeringen. Van deze analyse wordt een officieel verslag opgesteld, dat binnen 24u wordt afgewerkt.

Resultaten
Er wordt na analyse een officieel verslag opgesteld en aan de opdrachtgever doorgegeven op dezelfde dag, zodat de eventuele noodzakelijke correctieve maatregelen de volgende werkdag kunnen genomen worden.
De bekomen resultaten zijn geldig in het kader van de wettelijke en voorgeschreven luchtmetingen conform het K.B. van 2006 en de medische inspecties inzake bepaling blootstelling aan asbestvezels.

Bijkomende informatie voor recyclageparken
Bijkomende info voor luchtmeting: Eenvoudige handelingen