Categorie: toon_asbest

Asbestbesmetting

Asbestbesmetting

Asbestvezels zijn kankerverwekkend, en dus gevaarlijk voor de mens. Volgende aandoeningen worden in hoofdzaak aan asbest gerelateerd. Asbestose Longkanker (hoofdzakelijk in samenhang met actief roken) Pleuritis Mesothelioom Asbestwratten Asbestlichaampjes Algemeen Gezondheidsrisico’s door opname van asbest in het lichaam Asbestvezels kunnen op verschillende wijzen opgenomen worden in het lichaam. Inademing van lucht dewelke besmet is met […]

Amfiboolasbest

Amfiboolasbest

Hiertoe behoren een aantal asbestsoorten, als crocidoliet, amosiet, anthophyliet, tremoliet, actinoliet en enkele andere minder voorkomende asbestsoorten. Van deze soorten zijn er hoofdzakelijk twee op commerciële en planmatige wijze gebruikt: amosiet en crocidoliet. Amosiet, in de volksmond ook wel bruine asbest genoemd, refereert naar de typische lichtbruine kleur van deze vezels, die hoofdzakelijk het gevolg […]

Oorsprong asbest

Oorsprong asbest

Asbest is een minerale stof die zich in lagen in het rotsachtige deel van de aardkorst bevindt. Over alle continenten verspreid zijn er op tal van plaatsen vindplaatsen van asbest. De wijze van ontginning varieert naargelang de diepte waarop het asbest zit, indien deze dichtbij de oppervlakte zitten gebeurt de ontginning in de vorm van […]

Microscopie

Microscopie

Optische microscopie Een optische microscoop is een handig middel om de afbeelding van kleine voorwerpen te vergroten, zodat deze beter kunnen bekeken worden, maar deze optische methode heeft zijn grens. De vergroting ligt naargelang de toepassing tussen 400 à 1.000x, in praktijk ligt de vergroting bij polarisatie microscopie 100x, en bij phasecontrastmicroscopie 500 x vergroting. […]

Serpentijnsasbest

Serpentijnsasbest

Tot deze behoren slechts enkele asbestsoorten, waarvan er slechts één op commerciële schaal is gebruikt: Chrysotiel. Chrysotiel dankt zijn witte kleur hoofdzakelijk aan een hoog gehalte aan Magnesium. Typisch aan deze serpentijn asbestvezels is dat ze zeer dun en grillig van vorm zijn, ze hebben een wollig uitzicht, en zijn zelfs te spinnen. Chrysotiel heeft […]

Vorming asbest in de natuur

Vorming asbest in de natuur

Asbest komt voort uit een gesteente dat diep in de aardkorst wordt gevormd (zgn. ultramafische gesteenten) en deze asbesthoudende aardkorst wordt door middel van gebergtevorming, opstuiting van continentale tectonische platen en erosie aan het oppervlak gebracht. Chrysotiel Typische plaatsen waar asbest voorkomt en gewonnen wordt liggen in de zogenaamde greenstone belts. Deze groene kleur is […]

Asbest in de media

Asbest in de media

Roermond 16 december 2014 “Ramp in Roermond kon zich evengoed in België voordoen” Tino Braeckman, Laboratory Director van lucht- en asbestlabo Translab, over een gebrek aan bewustmaking rond asbest. In het Nederlandse Roermond, op zo een twintig kilometer van Maaseik, brak dinsdagavond een grote brand uit die twee loodsen met plezierjachten in brand zette. Een […]