Categorie: Uncategorized

Koninklijk besluit 16/03/2006

Koninklijk besluit 16/03/2006

Integrale tekst van het K.B. van 16.3.2006. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 16 MAART 2006 Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 4 […]

Een veegmonster nemen

Een veegmonster nemen

Als de aanwezigheid van asbest wordt vermoed in stof neemt men stofmonsters of veegmonsters. Aan de hand van het nemen van veegmonsters kan men nagaan over welke oppervlakte een asbestcontaminatie zich verspreid heeft. Hoe neemt, en verpakt u op de juiste wijze veegmonsters of stofmonsters? U ontvangt het gevraagde veegmonster. Dit kan u bestellen via onze […]

Een materiaalmonster verpakken

Een materiaalmonster verpakken

Translab laboratorium kan op een vakkundige wijze uw analyses uitvoeren, indien deze op correcte wijze verpakt zijn. Hiermee bedoelen wij dat de monsters dienen te worden verpakt op degelijke wijze zodat ze geen asbestvezels kunnen verspreiden tijdens de verzending, of de monsters elkaar niet zouden kunnen verontreinigen door materiaal dat tussen de respectievelijke monsters zou […]