Diensten

Onze diensten

ASBESTMETING IN LUCHT

Men kan lucht onderzoeken op aanwezigheid van asbestvezels door middel van de officiële methodiek NBN T96-102 (door het FOD WASO – Federaal Ministerie FMTA).

ASBESTANALYSES IN MATERIALEN

Onderzoek ter bepaling van asbest in materialen.

ASBEST- EN SLOOPINVENTARISATIE

Door de wetgeving van 16.3.2006 is de asbestinventaris een absolute verplichting voor alle werkgevers.
Ook dient deze asbestinventaris jaarlijks bijgewerkt te worden door een deskundige inzake. Dezelfde wetgeving van 16/03/2006 verplicht ook tot een beheersprogramma ingeval van risico op asbestvezelverspreiding.

GEOTECHNISCHE PROEVEN

Translab is uw partner voor het uitvoeren van geotechnische- en grond mechanische proeven allerhande.

OPLEIDINGEN BIJ TRANSLAB

Opleidingen bij Translab.

Meer info voor particulieren vind je hier.