Analyses in materialen

Het onderzoek naar asbest in materiaal gebeurt door middel van de polarisatie en dispersie-kleuring conform Translab.02 en MDHS77. Het betreft hier de analyse van een materiaal in vaste vorm.

Read more

Asbestmeting in lucht

Men kan lucht onderzoeken op aanwezigheid van asbestvezels door middel van de Officiële methodiek NBN T96-102 (door het FOD WASO – Federaal Ministerie FMTA).

Read more

Asbest- en sloopinventarisatie

De werkgever had tot 16 maart 2006 geen verplichting om een asbestinventaris op te stellen. Door een wijziging in de wetgeving is de asbestinventaris een absolute verplichting voor alle werkgevers.

Read more

Opleidingen bij Translab

Translab organiseert doorgedreven cursussen omtrent asbest, bestemd voor medewerkers van recyclageparken, milieuambtenaren, dakdekkers, saneringsbedrijven, enz…

Read more

Geotechnische proeven

Translab is uw partner voor het uitvoeren van geotechnische proeven allerhande. Dit omvat controle van verdichtingen, pressiometerproeven, dilatometerproeven, seismische proeven, waterstandpeilingen en infiltratietesten.

Read more