Oorsprong asbest

Asbest is een minerale stof die zich in lagen in de rotsachtige deel van de aardkorst bevindt. Over alle continenten verspreid zijn er op tal van plaatsen vindplaatsen van asbest. De wijze van ontginning varieert naargelang de diepte waarop het asbest zit, indien deze dichtbij de oppervlakte zitten gebeurt de ontginning in de vorm van open ontginning (aan de oppervlakte).

Indien deze lagen zich dieper bevinden gebeurt de ontginning op de betreffende diepte (ontginning door middel van mijnbouw) in ondergrondse mijnen (te vergelijken met ontginning van steenkool en andere delfstoffen). Asbestmineraal wordt onderscheiden in twee hoofdgroepen dit naargelang de fysische vorm waarin de asbestvezels zijn te onderscheiden, nl; aerpentijnachtige asbest en amfibole asbest.

Serpentijn = ongeregelde draderige vorm
Amfibole = rechte vorm (naaldvormig)

Land van oorsprong Ontgonnen hoeveelheid per jaar Percentage
Rusland 2.500.000.000 Kg 59.66 %
Canada 700.000.000 Kg 16.18 %
Brazilië 250.000.000 Kg 5.28 %
Zimbabwe 200.000.000 Kg 4.36 %
China 150.000.000 Kg 3.44 %
Zuid Afrika 150.000.000 Kg 3.34 %
Italië 125.000.000 Kg 2.75 %
Griekenland 80.000.000 Kg 1.84 %
Indonesië 25.000.000 Kg 0.57 %
USA/Cyprus e.a. 90.000.000 Kg 2.00 %
India 25.000.000 Kg 0.57 %
Mondiaal per jaar 4.500.000.000 Kg 100 %

 
Asbest werd in België ingevoerd à rato 100.000 ton/jaar (data 1990). Ervan uitgaande dat de productie ongeveer een eeuw duurde, de toepassing ervan lineair groeide tot bovenstaand cijfer met een piek van 1955 tot 1995, krijg je een ruw beeld over de ingevoerde hoeveelheid aan zuivere asbestvezels in de vorige eeuw, dan mag men terecht spreken van een bijzonder angstwekkende hoeveelheid.

Om een idee te krijgen van deze ontstellende hoeveelheden en de astronomische aantallen aan vezels; het volgende voorbeeld.

1 gram asbest = miljarden asbestvezels
1 cm³= (dobbelsteen) = ong. 3 gram asbest =ong. 5 à 10 miljard vezels

Asbestgebruik in producten (België) Percentage
Mengsels Asbestvezels/cement (Bouwmaterialen) 53%
Mengsels Asbestvezels/cement (riool- en afvoerbuis) 17%
Asbestvezels in plaatvormige vorm (vuurvaste plaat) 6%
Asbestvezels als voorgevormde producten (dichtingen) 1 %
Asbestvezels als frictiemateriaal (remmen/koppelingen) 1  %
Asbestvezels als basisgrondstof voor textielweefsels 1%
Asbestvezels in kunststof (elektriciteit) en accubakken 2%
Asbestvezels als vulstoffen in spuit – plastics 1%
Asbestvezels in vinyl, linoleum en andere vloerbekleding 1%
Diverse (in stopverf, verven, primers,schoolborden…) 1%
Totaal 100 %