Over ons

Over Translab

Het laboratorium Translab is opgericht in 1995 en is een milieutechnisch laboratorium welke enerzijds gespecialiseerd is in asbest gerelateerde onderzoeken in lucht, water, bodem en materialen, daarnaast heeft Translab ook een geotechnische afdeling gespecialiseerd in geotechnische en grond mechanische analyses.

Grondmechanica heeft vooral te maken met de structuur en draageigenschappen van diverse ondergronden.
Dit is belangrijk bij vooral complexe bouwwerken zoals bij windmolens op land of op zee, wegen- en andere infrastructuurwerken denk daarbij aan tunnels of spoorwegen of bij het aanleggen van ondergrondse nuts- en voorzieningsleidingen. Translab biedt daarvoor een range van diverse analyses aan waaronder de zeer gespecialiseerde triaxiaalproeven – statisch en dynamisch.

Translab beschikt over de nieuwste apparatuur ter uitvoering van een divers aanbod van kwaliteitsvolle proeven en analyses.

Een overzicht van de diverse asbest gerelateerde analyses;

 • Asbestanalyses in materialen, onder Federale erkenning
 • Luchtmetingen conform NBN T96-10 onder Federale erkenning
 • SEM -EDX analyses – Elektronenmicroscopie
 • Asbestfacties in grond en granulaten conform CMA/2/II/C.3
 • Asbest in water
 • Vezelvrijstelling van asbest conform CMA/2/II/C.1
 • Wateranalyse bij asbestsaneringen – conform Brussel Gewest en Wallonië
 • Opmaken asbestinventarisatie conform K.B.2006
 • Opstellen beheers programma asbesttoepassingen
 • Sloopinventarisatie – Tracimat
 • Werfopvolging bij sloop – en saneringen
 • Afleveren van een “Asbestos Free of Safe” certificaat
 • Cursussen “Asbestcement demonteren onder Eenvoudige Handelingen”

Een overzicht van de diverse geotechnische analyses;

 • Bepaling van het watergehalte
 • Bepaling van het volumegewicht – bulkdichtheid (vloeistofmethode en lineaire methode)
 • Korrelverdeling
 • Bepaling van de korreldichtheid Bepaling van het gehalte organische stoffen
 • Bepaling van het gehalte kalkachtige stoffen
 • Bepaling van de methyleenblauwwaarde
 • Bepaling van de Atterbergse grenzen
 • Triaxiaalproeven – cyclische, dynamische en statische triaxiaalproeven.
 • Oedometerproef
 • Waterdoorlatendheid
 • Proctorproef
 • Bepaling van CBR – IPI

Specifieke Geotechnische terreinproeven;

 • Controle verdichtingen (plaatproeven, panda)
 • Pressiometerproeven
 • Dilatometerproeven
 • Seismische proeven
 • Waterstandspeilingen (Divers)
 • Infiltratietesten

Voor meer detail over de diverse geotechnische en grond mechanische proeven, klik hier Geotechnische proeven – Translab laboratorium

Kerncijfers ABO-Group 2021

0

-

0

Werknemers

0

Locaties

0

Landen

België, Nederland en Frankrijk

0

Operationele bedrijven

0

miljoen

Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten

0

Jaar actief

Wat is asbest?

Asbest is één van de meest verspreide en gevaarlijke vezelachtige mineralen op mondiaal vlak, en in het bijzonder in sterk geïndustrialiseerde gebieden zoals België.
De koper van asbesthoudend materiaal werd vrijwel nooit op de hoogte gebracht van het feit dat er gevaarlijk asbest in verwerkt zat. Asbest is gedurende vrijwel heel de vorige eeuw gebruikt, werd massaal verwerkt in talloze bouwmaterialen en ook in duizenden andere materialen.

Ondanks het verbod op productie en verkoop van asbest en asbesthoudende producten sinds 1998 zullen al deze asbesthoudende producten nog een risico blijven vormen tot al deze asbesthoudende producten volledig zijn verwijderd en onschadelijk gemaakt.

Onze klachtenprocedure, hoe werkt dit? document klachtenprocedure