Shop

Identificatie van Asbest in Grondstalen

125.00

Beschrijving

Bepaling van asbestvezels in Verhardingen, Funderingen en Bodemlagen.

€125 per staal en exclusief btw.

Categorie: