Shop

Identificatie van Asbest in Grondstalen

225.00

Beschrijving

Bepaling van asbestvezels in Verhardingen, Funderingen en Bodemlagen.

€225 per staal en exclusief btw.

Categorie: